En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Timepriser

De fleste privatkunder vælger at benytte vores pakkeløsninger og rådgivningsaftaler.

Hvis du som kunde selv ønsker at afregne pr. time, eller hvis rådgiveren vurderer, at opgavens karakter nødvendiggører det, afregnes der med gældende timetakst.

Timetakst for finansiel rådgivning til private  = kr. 1.800,- inkl. moms.

Timetakst for investeringsrådgivning til private  = kr. 2.250,- inkl. moms.

Der betales for hvert påbegyndt kvarter, og der afregnes som udgangspunkt løbende hver måned.

Kunde og rådgiver drøfter behovet for rådgivning, og der gives et overslag på det forventede tidsforbrug inden opgavens start.

Transport afregnes med kr.  5,- inkl. moms pr. kørt km. Ved særlige lange rejser, kan der faktureres kr. 500,- inkl. moms pr. transport time, der vil blive oplyst herom forinden.

Ultimate Web