En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

2 % lånet giver konverteringsmuligheder

Af Brian Stjernholm, april 2016

Den seneste tid er renterne faldet, og det har gjort, at de fastforrentede obligationer med en rente på 2 % igen bevæger sig i et kursniveau, hvor det er en overvejelse værd, om det er nu, man skal udnytte den faste rente. Det kan enten være fordi, man som låntager reelt er mere til at kende sin ”husleje” i en længere periode, men det kan også være for at spekulere i en kommende rentestigning, som vil medføre, at man kan skære en væsentlig del af restgælden på sit lån.

Hvem skal konvertere?

Har du et fastforrentet lån med en rente på 3,5 % eller højere, kan det være fordelagtigt at konvertere lånet. Du får både fordel af en lavere ydelse, og du får en større kursfølsomhed på det nye lån, hvilket gør at du vil kunne skære en større del af din restgæld, hvis renten stiger og du indfrier eller konverterer dit lån.

I enkelte tilfælde kan det også være værd at få en beregning på konvertering af 3 % lån. Det kræver større lån, og også længere horisont, men i kølvandet på balladen omkring Nykredits bidragssatser, er der mange der er ude med tilbud om at reducere omkostningerne ved en omlægning, og så kan det i nogle tilfælde være interessant at ”springe”, selvom der kun er 1 % i mellem de to lån. Også her vil man få fordel af en større kursfølsomhed.

Kursfølsomheden, som er nævnt flere gange, betyder at du kan indfri dit 2 % lån til omkring kurs 80, hvis renten stiger ca. 2 %. Med andre ord skal du kun betale 80 kroner for at indfri 100 kroner af din restgæld.

Den ”skrå” konvertering

Normalt taler man om op- og nedkonverteringer mellem fastforrentede lån, når konverteringsbølgerne rammer. Men der findes også den mulighed at veksle mellem rentetilpasningslån med kort rente og de lange fastforrentede lån. Dette kaldes en ”skrå” konvertering.

Det man forsøger hvis man spekulerer i skrå konverteringer er at ramme den faste rente på bunden, når man forventer at renten skal stige, og så skifte tilbage til de variable renter på toppen, når man forventer renten skal falde.

Tager man i dag et 2 % lån på 2.000.000 kr. med et provenu på 1.905.000, så kan man, hvis renten stiger, jf. beskrivelsen af kursfølsomheden ovenfor, indfri lånet med 1.600.000. 

For at kunne indfri sit lån, skal man optage et nyt lån på 1.600.000 mio. Hvis man ikke har lyst til at betale 4 % som den faste rente har bevæget sig op i, og man i øvrigt tror på at den korte rente skal være stabil eller faldende, så kan man i stedet optage et rentetilpasningslån, som vil ligge omkring 2 %, hvis vi antager at den korte rente er steget i samme takt som den lange. Det er der ingen garanti for, da der ikke er lineær sammenhæng mellem den korte og lange rente, da det er forskellige faktorer der er styrende for dem.

Resultatet er et mindre lån, med nogenlunde samme rentesats. Dog løbes der så også en renterisiko fremadrettet, så det er ikke en fuldstændig ”gratis” handling.

Der er selvfølgelig ingen garanti for at man rammer top og bund, men den skrå konvertering kan være en tanke værd, også for dem der ellers sværger til rentetilpasningslån.

Pas på omkostningerne

Man skal ikke konvertere bare for at konvertere. Man skal sikre sig at en konvertering kan betale sig, og det kræver ofte at ens lån er på mindst en mio. kroner, og i nogle tilfælde højere. Enkelte gange kan det betale sig at konvertere lån med mindre restgæld end en mio., men det hører til sjældenhederne. Den anden faktor der skal være på plads er den horisont man har med lånet.

Hvis huset er sat til salg eller man forventer at flytte indenfor 2-3 år, så er der væsentlig større usikkerhed i forhold til om en konvertering kan betale sig, for så er den lavere ydelse ikke nok til at betale alle omkostninger, og så skal man ”hjælpes” af at renten bevæger sig den rigtige vej, så man får en kursgevinst ved indfrielse, og den er der desværre ingen garanti for.

Vil du have sikkerhed for om dit lån bør konverteres, står vi selvfølgelig til rådighed med beregninger og kan hjælpe dig med at vurdere om din restgæld og din horisont giver dig en gevinst, hvis du ændrer på dit lån.
 

Ultimate Web