En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Undgå restskat – få styr på forskudsopgørelsen!

Skrevet af Hans Peter Christensen, oktober 2011

Forskudsopgørelsen for 2012 er netop landet. Det betyder, at du allerede nu, kan og bør forholde dig til, hvad der skal står i forskudsopgørelsen. Gør du ikke noget ved det, kan du risikere enten at få en træls restskat til foråret 2013, hvor SKAT opkræver renter allerede fra 1. januar 2013. Eller måske skal du have mere udbetalt i løn, fordi dit fradrag er for lavt. Så risikerer du at betale en unødig og måske høj rente på din kassekredit. Så det giver altså god mening at forholde sig til forskudsopgørelsen.
 
Forskudsopgørelsen er et budget for året. Den automatisk dannede forskudsopgørelse for 2012 er baseret på din årsopgørelse for 2010 og eventuelle ændringer du har lavet på forskudsopgørelsen for 2011.  Enkelte af tallene er forhøjet for at tage højde for stigende lønninger med videre. Så hvis din økonomi er uændret i forhold til 2010 eller ændringer foretaget i forskudsopgørelsen for 2011 stadig er gældende, behøves du ikke gøre noget. I mange tilfælde vil der dog være behov for at foretage ændringer og det er altid en god ide at kontrollere tallene.
 
Nyt job, ledighed eller pensionering
Indkomsten er vigtig at forholde sig til, og vil typisk ændre sig drastisk, hvis du starter i job, bliver ledig eller stopper på arbejdsmarkedet. Det kan også være midlertidige ændringer, som en periode på barsel, sæsonfyring eller andet. Det er vigtigt at understrege, at det du opgiver på forskudsopgørelsen automatisk bliver behandlet som om indkomsten er fordelt jævnt over hele året, hvilket måske ikke er tilfældet. Har du eksempelvis en periode hvor du holder barsel, er ledig eller har bonusordning, kan du godt opgive tallene helt korrekt, men stadig få en restskat eller penge tilbage. Dette kan løses ved at foretage ændringer i løbet af året (se senere afsnit herom). Nyt job kan også betyde ændring i befordringsfradrag. Her har SKAT et modul, hvor befordringsfradraget kan regnes ud automatisk, når adressen på arbejdspladsen og perioden indtastes. Modulet kommer frem ved at klikke på den lille lommeregner lige ved siden af indtastningsfeltet, på din Tast-selv forskudsopgørelse.
 
Ændring af lån
En stor del af mange personers fradrag stammer fra renteudgifter. Det er også her, at mange har fået sig en grim overraskelse i form af restskat. Hvis du har konverteret dit realkreditlån eller har et lån, hvor renten er variabel, kan der være sket store ændringer i renteudgiften og dermed fradraget. I en familie med et realkreditlån på 1,5 mio., som sparer 2 % i rente på grund af rentefald eller konvertering, vil begge personer få en restskat på kr. 5.000 på baggrund af den ændring. Derudover kan noget af gælden være tilbagebetalt, hvilket også giver en lavere rente. Restskatten kan dermed være endnu højere. Du kan finde tallene på dine renteudgifter, enten ved at regne dem ud, ud fra din restgæld og rentesatser (husk at bidrag til realkredit tæller med som renteudgift), eller du kan se på den amortiseringstabel, der følger med, når du får et nyt lån.
 
Pensionsindbetalinger
Du kan indbetale på pension via din arbejdsgiver eller selv gøre det direkte til banken eller et pensionsselskab. Gør du det via arbejdsgiveren, står det ingen steder på forskudsopgørelsen (eller årsopgørelsen), men er i stedet fratrukket i din indkomst. Har du lavet frivillige indbetalinger via arbejdsgiver i 2010, kan din indkomst på forskudsregistreringen for 2012, derfor være for lav, hvis du ikke længere indbetaler det samme. Har du indbetalt til pensioner direkte, vil der fremgå indbetalinger til pension på forskudsopgørelsen. Husk at tage stilling til, om du stadig har planer om at indbetale i 2012 - hvis ja, hvilket beløb. Det kan blive en meget stor restskat, hvis du glemmer at rette det. En skatteyder, der betaler topskat, og glemmer at fjerne et fradrag for indbetaling på ratepension på kr. 50.000, vil få en restskat på ca. kr. 26.000!
 
Køb og salg af ejendom
På trods af et meget stillestående boligmarked, er der stadig enkelte handler. Har du handlet bolig vil det sandsynligvis betyde en ændring i renteudgifterne, og derudover påvirke ejendomsværdiskatten. Læg her mærke til, at der findes to typer skat på ejendom. Den ene er ejendomsværdiskatten, og den opkræves via indkomstskatten (Det er den, du kan se på forskudsopgørelsen). Den har været låst fast siden skattestoppet i 2002, så der er ikke ændringer heri, medmindre du har handlet ejendom eller hvis der er lavet en tilbygning til huset. Den anden skat på ejendom, kaldes ejendomsskat eller grundskyld og betales til kommunen via opkrævning på indbetalingskort eller betalingsservice.
 
Øvrige ændringer
Der er noget mindre hyppige eller mindre betydningsfulde ændringer/mangler på forskudsopgørelsen, eksempelvis børnebidrag/underholdningsbidrag, der begynder eller ophører. Ændring af betaling til A-kasse, fagforening mv. Især små ændringer på fagforeningskontingent har ikke den store praktiske betydning, men når du er i gang med at rette det øvrige til, kan du lige så godt kontrollere det hele!
 
Ændringer i løbet af året
Som nævnt forudsætter SKAT at opgivne oplysninger fordeles jævnt over året, hvilket ikke altid er tilfældet. Sker der ændringer i løbet af året, skal du derfor bruge de særlige rubrikker hertil. De er at finde forneden på forskudsopgørelsen under ”indtægt og betalt skat indtil ændring”. Ved at udfylde disse rubrikker, fortæller du SKAT, hvor meget du har tjent og hvor meget du har betalt i skat, indtil ændringen af forskudsopgørelsen skal træde i kraft (typisk den første dag i næste måned).
 
Disse oplysninger finder du nemmest ved at se på din seneste lønseddel, hvor der i bunden står, hvor meget du har tjent til dato og hvor meget du har betalt i A-skat til dato. Du skal som udgangspunkt bruge AM-grundlaget som indkomst. Har du arbejdet flere steder i løbet af året, skal du sammenlægge tallene fra den seneste lønseddel fra de respektive steder. Har du ikke dine lønsedler eller har du fået udbetalinger fra SU, dagpenge, efterløn eller lignende, kan du finde oplysninger på SKAT tast-selv under ”Aktuelle skatteoplysninger/eSkattekort” i skattemappen på Tast-selv. Du kan stadig nå at gøre dette for 2011, og på den måde undgå en eventuel restskat til næste forår.
 
Forskel på forskudsopgørelse og årsopgørelse
Skulle der være noget du glemmer at påføre forskudsopgørelsen, har det ingen betydning for din endelig skat kun hvordan den opkræves. Forskudsopgørelsen er som nævnt et slags skattebudget for året. Det er derimod årsopgørelsen, der bestemmer, hvad du reelt betaler i skat og den er derfor endnu vigtigere at bruge tid på, når den tid kommer. Først kommer muligheden for tidlig indberetning i starten af den nye år, og typisk hen imod foråret kommer den faktiske årsopgørelse så – og mon ikke der kommer en artikel om det også til den tid.
 
Særligt for folke- og førtidspensionister
Modtager du en offentlig ydelse, som er indkomstafhængig eksempelvis folkepension, skal du være ekstra opmærksom. Det er som udgangspunkt oplysningerne i forskudsopgørelsen, som kommunerne bruger til deres beregninger af pensionen. Og her kan du kun få fejl rettet med tilbagevirkende kraft i seks måneder. Opdager du en fejl i december måned, som betyder, at du skulle have haft mere i pension, vil du dermed have tabt dit tilgodehavende for januar til og med maj, så der kan være mere på spil end blot restskatten.
 
Hjælp til selvhjælp
www.skat.dk/forskud er der råd og vejledning om forskudsopgørelsen, og der findes også nogle videoer, som forklarer, hvordan du gør i praksis eller du kan kontakte en kyndig rådgiver for at få hjælp. Sommetider er banken behjælpelig med at foretage ændringer i forbindelse med låneomlægning og indbetaling til pension, men det er ikke en del af deres forretning, så langt fra alle banker tilbyder det, og vi ser også kunder med restskat, selvom banken har forsøgt at hjælpe med at tilrette. Som så meget andet vedrørende privatøkonomi, er det derfor bedst at du selv sætter dig ind i, hvordan det skal gøres.
Ultimate Web