En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Undgå restskat – guide til forskudsopgørelsen 2020

Uvildige.dk, november 2019

Forskudsopgørelsen er dit løbende indkomst- og skattebudget for det kommende år. Den kigger således ind i 2020 – og du bør kigge med. 

Forskudsopgørelsen er SKAT’s bud på, hvordan din indkomst, dit fradrag og din skatteprocent kommer til at tage sig ud i det nye år. 

Der kan være sket større ændringer i dit liv, som betyder, at du er nødt til at rette dit nye skattebudget til. Det kan være ændrede lån, nyt job, anden pensionsindbetaling, skilsmisse eller ny bolig – blot for at nævne nogle typiske eksempler. 


Dit ”skattebudget”

SKAT’s ”overslag” i forhold til, hvad forventningerne for dit 2020 er, baseres som udgangspunkt på data fra skatteåret 2018, da 2019 endnu ikke er afsluttet. Altså kan det være op til to år gamle tal, som ligger til grund for din forskudsopgørelse, og netop derfor bør du altid kontrollere disse data, da meget kan være sket i mellemtiden. 

Reagerer du ikke, risikerer du at betale for meget eller for lidt i skat. Penge som så udbetales eller opkræves i foråret 2021, hvor årsopgørelsen for 2020 ligger klar. Altså bør du forholde dig til din forskudsopgørelse nu, så du minimerer risikoen for at blive ramt af restskat et år ude i fremtiden.

Vi giver her et overblik over de poster, som hyppigst kræver ajourføring. Personlig indkomst

Vendes blikket mod lønindkomst, udgør jobskifte eller overgangen fra studie til arbejde samt fra arbejde til pension de mest omfattende ændringer. Det er ændringer, der med stor sandsynlighed vil påvirke din skat. Husk også eventuel overskud fra udlejning og anden indkomst.

Du kan finde dine indkomstoplysninger fra tidligere og indeværende år ved at klikke på ”skatteoplysninger” på Tast-selv. En anden mulighed er at finde din seneste lønseddel, hvor du nederst finder din indkomst for år til dato – husk i begge tilfælde at tillægge forventet løn for den resterende del af 2019.


Renteudgifter

Renteudgifter er især vigtige for de låntagere med Flexlån med længere rentebinding, som eks. F5, hvor renten er faldet en del siden sidst den blev fastsat for fem år siden. Renten på banklån kan også have ændret sig, ligesom konvertering til/fra fast rente, optagelse eller indfrielse af lån giver anledning til at rette i tallene.  Eksempelvis har mange i 2019 været igennem omlægning til 0,5 pct. og 1 pct. realkreditlån.

Du kan se hvor meget, du betaler i rente på realkreditlån på betalingsserviceoversigten i de måneder, hvor der er opkrævning fra realkredit. Husk at administrationsbidrag (bidragssats) også tæller med som renteudgift. Bankrenten kan du se på netbanken under de enkelte lån og kreditters ”kontovilkår”.


Befordring

Befordring dækker over kørsel til og fra arbejde, og dette er relevant, hvis du har fået nyt arbejde eller ny bopæl – der findes beregner ved indtastningsfeltet.Kursgevinster, udbytte fra investeringer og renteindtægter

Med den meget lave rente, er der ikke mange renteindtægter pt., men eksempelvis aftaleindlån eller eventuelle renteindtægter på obligationer, er også poster, som skal medregnes. Har du aktier, investeringsforeningsbeviser eller obligationer, skal du også forholde dig til, hvor meget du forventer at tjene på disse i løbet af året. Her skal du huske, at skelne mellem afkast på obligationer, som er kapitalindkomst, og afkast på aktier, der er aktieindkomst.


Frivillig indbetaling og rente på restskat

Hvis du under din gennemgang finder ud af, at dine 2019 tal var forkerte, kan du udregne din forventede skat på Tast-selv. Under menupunktet ”Årsopgørelse” finder du funktionen ”beregn din skat”, hvor du kan indtaste og beregne. På din lønseddel kan du se, hvor meget du har betalt i skat. Har du betalt for lidt, har du chancen for at spare renten ved at foretage en frivillig indbetaling. Det gøres via funktionen ”betal restskat”.

Og husk nu, at der er god grund til at foretage den frivillige indbetaling. SKAT beregner rente allerede fra 1. januar. Altså ca. to måneder inden du får din årsopgørelse, og dermed inden du faktisk kan se, om du skylder penge eller har nogle til gode. 

Du betaler en rente på godt 2 pct. for restskat betalt tilbage i første halvdel af året og godt 4 pct. for restskat betalt tilbage i anden halvdel af året. Da rente til SKAT ikke giver rentefradrag, svarer det faktisk til at betale ca. 3 pct. og 6 pct. Så for langt de fleste vil det være en bedre forretning, at indbetale en evt. restskat, i stedet for at bruge SKAT som bank. Det er naturligvis også netop grunden til, at SKAT opkræver en rente. Det skal ikke kunne betale sig, at have en restskat.


Ændringer i topskattegrænse og pensionfradrag

Udover de ting, du selv skal tilrette, er det også værd at være opmærksom på, om der er nyt fra SKAT, som har betydning for den overordnede skat, du skal betale. I forhold til forskudsopgørelsen 2020 er det tilfældet for bl.a. topskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget.

Topskattegrænsen hæves nemlig i 2020, hvor personer med en gennemsnitlig månedlig lønindkomst på over 48.100 kr. fremover skal betale topskat. Topskattegrænsen hæves altså til 531.000 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag er fratrukket) fra 513.400 – en stigning med 17.600 kr.  

Sidste år så også et nyt pensionsfradrag dagens lys. Det er et ekstra ligningsmæssige fradrag for pesionsindbetalinger på livrente og ratepension, og er gældende for indbetalinger op til. 73.100 kr. Heri medregnes dog også ATP, som fratrækkes, inden indbetaling på egen pension.

Har du mere end 15 år til folkepension, er fradraget fra 2020 på 12 pct. (kun 8 pct. i 2018 og 2019) og har du mindre end 15 år til folkepension, er fradraget på 32 pct. fra 2020 (kun 20 pct. i 2018 og 22 pct. i 2019). Men da der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, er den reelle værdi af fradraget kun ca. 26 pct. af de hhv. 12 og 32 pct. Altså betyder det, at fradraget i 2020 for dem med mere end 15 år til pension, er ca. 3,1 pct. og 8,2 pct. for dem, som har under 15 år til pension.

Du kan læse mere om dette pensionsfradrag og hvem det betyder noget for her.


Se det som en investering

At udfylde sine egne skattepapirer korrekt, kan desværre virke som en uoverskuelig opgave for mange. Det er forståeligt, da det danske skattesystem er komplekst. Men hvis du vil undgå ubehagelige overraskelser i form af restskat, eller at du snyder dig selv i skat, fordi du glemmer et fradrag, så er det altså nødvendigt, at du sætter dig ind i det – og dertil skal det siges, at SKAT faktisk gør en del for at hjælpe dig. 

Der findes små vejledninger ved alle indtastningsfelterne, der findes små beregnere flere steder og så findes der en helt række hjælpevideoer og artikler på SKATs hjemmeside. Når du først har sat dig ind i Tast-selv systemerne og hvordan du indberetter korrekt, bliver det bare nemmere og nemmere for hver gang. Så jo før du investerer tiden i det, jo mere gavn får du af det i længden. 

 

 

Ultimate Web